Koszyk  

brak produktów

Wysyłka 0,00 zł
Razem 0,00 zł


REALIZUJ PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

w firmie AUTO-DEKOR sp. z o.o. sp. k.

  

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Konsument ma prawo do reklamacji, jeżeli otrzymał wadliwy towar.

 

1. Reklamacje dotyczące wad towaru Konsument powinien kierować na adres Producenta - firmy AUTO-DEKOR w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną na adres mailowy: autodekor@autodekor.pl

 

2. Konsument zobowiązany jest skorzystać z dokumentu „Formularz Reklamacji”, udostepnionego mu przez Sprzedawcę / Dystrybutora wyrobów firmy AUTO-DEKOR.

Formularz jest również dostępny do pobrania na stronie www.autodekor.pl, w dziale “reklamacje”

 

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta,

ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

 

4. Producent zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych.

Jeżeli Producent nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni roboczych, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

Konieczne może być również dostarczenie wadliwego wyrobu na adres Producenta. Konsument zostanie poinformowany o tym fakcie przez Producenta, po zapoznaniu się z wypełnionym przez Konsumenta formularzem reklamacji. W tym przypadku termin 14 dni roboczych liczony jest od dnia skutecznego doręczenia wymaganych przez Producenta elementów lub całego wyrobu.

 

5. Jeśli reklamacja zostanie uznana za podstawną, Producent podejmie działania odpowiednie do doprowadzenia wyrobu do stanu wolnego od wad, a także zgodnie z żądaniem Konsumenta.

 

 

Pliki do pobrania:

Formularz reklamacji - xls 

Formularz reklamacji - pdf