Koszyk  

brak produktów

Wysyłka 0,00 zł
Razem 0,00 zł


REALIZUJ PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

w firmie AUTO-DEKOR sp. z o.o. sp. k.

  

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Konsument ma prawo do reklamacji, jeżeli otrzymał wadliwy towar.

 

1. Reklamacje dotyczące wad towaru Konsument powinien kierować na adres Producenta - firmy AUTO-DEKOR w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną na adres mailowy: autodekor@autodekor.pl

 

2. Konsument zobowiązany jest skorzystać z dokumentu „Formularz Reklamacji”, udostepnionego mu przez Sprzedawcę / Dystrybutora wyrobów firmy AUTO-DEKOR.

Formularz jest również dostępny do pobrania na stronie www.autodekor.pl, w dziale “reklamacje”

 

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta,

ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

 

4. Producent zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych.

Jeżeli Producent nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni roboczych, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

Konieczne może być również dostarczenie wadliwego wyrobu na adres Producenta. Konsument zostanie poinformowany o tym fakcie przez Producenta, po zapoznaniu się z wypełnionym przez Konsumenta formularzem reklamacji.

W tym przypadku termin 14 dni roboczych liczony jest od dnia skutecznego doręczenia wymaganych przez Producenta elementów lub całego wyrobu.

 

5. W związku z tym, że pokrowce samochodowe mają styczność z różnymi częściami ciała oraz ubrań, dostarczony produkt ze względów higienicznych powinien być wyprany, czysty, wolny od resztek ubrań, włosów, itp.

W przypadku dostarczenia produktu brudnego, z widcznymi włosami, resztkami naskórka, plamami, wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem, itp, Producent ze względów higienicznych zastrzega sobie prawo do nie przystępowania do rozpatrzenia reklamacji, co jest jednoznaczne z jej odrzuceniem, z winy Konsumenta.

Ponowne przystąpienie do reklamacji będzie możliwe tylko i wyłącznie po doprowadzeniu produktu do akceptowalnego stanu, według powyższych kryteriów, przez Konsumenta i na jego koszt.

 

6. Jeśli reklamacja zostanie uznana za podstawną, Producent podejmie działania odpowiednie do doprowadzenia wyrobu do stanu wolnego od wad, a także zgodnie z żądaniem Konsumenta.

 

 

Pliki do pobrania:

Formularz reklamacji - xls 

Formularz reklamacji - pdf